Szkolimy najtaniej

POGOTOWIE BHP

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE I OKRESOWE

STAŁA OBSŁUGA BHP I P/POŻ

WYPADKI PRZY PRACY

SZKOLENIA P/POŻ

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLENIE ZE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie

bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy

Dlatego podczas szkoleń mamy na uwadze aktualny stan prawny oraz zagrożenia występujące w różnych branżach.

Stosując najnowocześniejsze metody nauczania, prowadzimy szkolenia BHP zarówno dla pracodawców, jak i pracowników firm.

10+

lat doświadczenia

Jesteśmy rodzinną firmą, działamy od 2009 roku.

Firma Pogotowie BHP powstała w odpowiedzi na wzrost świadomości pracodawców i zwracanie dużej uwagi na bezpieczeństwo pracowników.

Jesteśmy bhp-owcami, nasze doświadczenie oparte jest na codziennej pracy z ludzmi z różnych branż. Cały czas rozwijamy się dla Państwa, na bieżąco aktualizujemy naszą wiedzę.

Tylko fachowe doradztwo z zakresu obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi kompleksowej obsługa firm pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkoleń BHP wstępnych, szkoleń BHP okresowych, szkoleń p/poż oraz szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. Świadczymy usługi w zakresie stałego nadzoru nad warunkami bhp w firmach. W ramach współpracy wypełniamy obowiązki wynikające z Rozporządzenia w sprawie służby bhp w zakładzie pracy. Szkolenia BHP organizujemy stacjonarnie oraz w formie e-learningu.

Znowelizowany kodeks pracy uściślił zakres obowiązków pracodawcy z zakresu BHP i ppoż. Zgodnie z nimi pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią podstawowy zbiór norm ochrony pracy. Ustawowo został on określony w dziale X kodeksu pracy, a także innych aktach prawnych niższego rzędu. Stosowanie się do przepisów i przestrzeganie ich pozwala na poprawę warunków pracy jak i lepszą ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Skontaktuj się teraz

Numer

502 156 497

518 772 825

E-mail

bhp@bhpolsztyn.pl

a.pawelkiewicz@bhpolsztyn.pl

Adres

ul. Pileckiego 3

10-693, Olsztyn