Szkolimy najtaniej

POGOTOWIE BHP

STAŁA OBSŁUGA BHP I P/POŻ

W ramach usług zapewniamy:

 • dopilnowania terminowości szkoleń pracowniczych
 • przestrzegania terminowości badań lekarskich
 • doradztwa w zakresie zapewniania pracownikom środków ochrony indywidualnej
 • współpracy/pomocy w czasie kontroli PIP i PIS
 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • wyposażenia obiektów w instrukcje pożarowe, wykazy telefonów alarmowych itp
 • rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego

Ponadto:

 • opracujemy dokumentację powypadkową
 • ocenimy ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach
 • opracujemy instrukcje stanowiskowe
 • przeprowadzimy kontrolę warunków pracy
 • pomożemy w przygotowaniu odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych
 • zaopatrzymy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne)
 • na bieżąco informujemy pracodawców o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji

Przeglądy gaśnic przenośnych i przewoźnych:

 • dostawę gaśnic, urządzeń gaśniczych, sprzętu przeciwpożarowego
 • przeglądy techniczne, konserwacje gaśnic i urządzeń gaśniczych
 • remonty, legalizację gaśnic i agregatów gaśniczych
 • utylizację i złomowanie starych gaśnic