Szkolimy najtaniej

POGOTOWIE BHP

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE I OKRESOWE

Samokształcenie - szybka forma edukacji

W związku z tym, iż nie ma większej wartości niż czas, wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i przeprowadzamy szkolenia okresowe BHP metodą samokształcenia kierowanego przy użyciu platformy e-learningowej.

Organizujemy profesjonalne, interesujące i pełne merytoryki szkolenia okresowe i wstępne BHP. Prowadzimy szkolenia BHP w języku POLSKIM, UKRAIŃSKIM, ROSYJSKIM i ANGIELSKIM.

Szkolenia wstępne i okresowe dla:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • pracodawców wykonujących zadania służb bhp
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenia p/poż dla pracowników
 • szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników

Szkolenia prowadzone są w siedzibie pracodawcy lub z zastosowaniem samokształcenia kierowanego, wówczas nie występuje konieczność odrywania pracownika od pracy. Wszystkie podejmowane działania uwzględniają Państwa potrzeby i możliwości.

W ramach takiego szkolenia:

 • Dostęp do platformy
 • Zestaw testów
 • Szczegółowy program szkolenia do każdego szkolenia BHP
 • Niską cenę

Szkolenia okresowe z BHP w formie samokształcenia kierowanego są dostępne dla:

W trakcie przerabiania materiałów, uczestnicy mają możliwość kontaktu z nami w formie telefonicznej oraz przy użyciu poczty elektronicznej.

Całość kończy się egzaminem, po którego zakończeniu wystawiane są imienne zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MPiPS. Czyli wszelkie prawne formalności są w 100% spełnione.